Informacje ogólne dotyczące zajęć w CBK FAMA

Zapisy na zajęcia

Na zajęcia możesz zapisać się:

  1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w opisie poszczególnych zajęć w zakładce laboratoria twórcze
  2. Wysyłając e-mail na adres biuro@fama.wroc.pl
  3. Kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem tel.:+48 71 777 99 44 wew. 2
  4. Przychodząc osobiście do punktu informacyjnego w holu na parterze od poniedziałki do piątku w godz. 15.00-18.00

W sezonie 2020/2021 zajęcia rozpoczynają się 17 września * , a kończą się 14 czerwca.* *
*Za wyjątkiem zajęć Taniec współczesny, które rozpoczną się 5 października.
**Za wyjątkiem zajęć Laboratorium Małego Artysty, Laboratorium Sztuki 12+, Laboratorium Sztuki 50+, które kończą się 26 maja 2021r.

Płatności za zajęcia

Opłaty za zajęcia należy dokonywać z góry za każdy miesiąc do 5 dnia miesiąca. Prosimy o terminowość w regulowaniu należności.

Opłatę można uregulować na dwa sposoby:

  1. Przelewem na konto bankowe
  2. Gotówką lub kartą w biurze CBK FAMA na III p. w godzinach jego otwarcia.

Zachęcamy, aby w czasie panowania pandemii opłat za zajęcia dokonywać zdalnie.

Dane do przelewu:

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
PKO BP Oddział we Wrocławiu
Nr konta: 28 1020 5226 0000 6202 0416 0776
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę laboratorium, miesiąc, którego dotyczy opłata (np. Anna Nowak, TEKTUROWO, wtorek, godz. 11.00, maj).

Na prośbę uczestnika wystawiamy faktury. Prosimy o przesyłanie danych na adres: biuro@fama.wroc.pl

Dopełnienie formalności

Aby zostać uznanym za uczestnika zajęć należy:

  1. Wypełnić deklarację uczestnictwa w zajęciach i dostarczyć ją w formie pisemnej do biura CBK FAMA przed pierwszymi zajęciami lub przesłać podpisany skan deklaracji na adres mailowy: biuro@fama.wroc.pl. W przypadku niepełnoletniego uczestnika zajęć deklarację wypełnia rodzic/opiekun prawny.
  2. Uiścić opłatę za zajęcia (w przypadku zajęć płatnych).
  3. Zapoznać się ze stosownymi regulaminami i zaakceptować ich postanowienia.

Dokumenty do pobrania

Masz pytania? Napisz do nas albo zadzwoń!

www.fama.wroc.pl | e-mail: biuro@fama.wroc.pl | telefon: +48 71 777 99 44 wew. 3