​​KEJOS CYRK BEZ GRANIC PL/UA – nabór zakończony

CYRK – INTEGRACJA – RUCH – ZABAWA (projekt polsko-ukraiński)

15.3.2023 – 25.6.2023

***Переклад українською знаходиться нижче

Ruszamy z naborem! Nabór zakończony

Projekt realizowany będzie w CBK Fama w terminie marzec – czerwiec 2023 roku. 

W programie cotygodniowe warsztaty ruchowe z akrobatyki, akrobatyki w powietrzu (chusta akrobatyczna, trapez), żonglerki (piłki, maczugi, diabolo, poje) i ekwilibrystyki ( rola – bola, jazda na monocyklu, szczudła, slackline) oraz zajęcia teatralne. Finałem działań będzie wspólny pokaz cyrkowo – teatralny podczas Festiwalu Cyrkopole 2023.

Zajęcia prowadzone będą przez wrocławskich artystów/ki oraz pedagogów/żki teatru i cyrku. Będą miały charakter artystyczno – integracyjny i zostaną zrealizowane w duchu pedagogiki cyrku. Ich celem będzie rozwijanie; kreatywności poprzez gry i zabawy, umiejętności pracy w grupie, koncentracji, koordynacji ruchowej, kondycji, kompetencji społecznych oraz integracja międzykulturowa i zabawa.

Zajęcia prowadzone będą w 2 grupach wiekowych. (7-12 lat oraz 12-18 lat)

Rodziców uczestników/czek projektu zapraszamy na regularne spotkania warsztatowe prowadzone przez psychologów i specjalistów od integracji międzykulturowej. Rodzice będą także zachęcani, aby zaangażować się w przygotowanie pokazu pracy swoich dzieci oraz programu na finał projektu, który odbędzie się podczas Festiwalu Cyrkopole 23-25.06 2023

PROGRAM

Dla młodzieży i dzieci:

Warsztaty akrobatyki, akrobatyki w powietrzu, żonglerki, sztuki balansu…

 • Latająca Akademia Cyrku I (7-12 lat) – Każda środa 16:00-17:15 / Wybrane soboty 11:00 – 12:15
 • Latająca Akademia Cyrku II (13 – 18 lat) – Każda środa 17:30-19:30 / Wybrane soboty 12:30 – 14:30
 • Pokaz pracy warsztatowej na Festiwalu Cyrkopole 23-25.6.2023

Dla rodziców i opiekunów

 • Spotkania integracyjne dla rodziców (1 w miesiącu, w wybrane środy o godzinie 19:30 – 20:30)
 • Opieka psychologiczna
 • Program polsko – ukraiński na festiwalu Cyrkopole 23 -25.6 2023

Spotkanie organizacyjno – informacyjne dla opiekunów i rodziców 15.03.2023 o godzinie 18:30 – 20:00 

Informacje

 • Udział w projekcie jest bezpłatny!
 • Zapraszamy dzieci, młodzież i opiekunów z Ukrainy i Polski.
 • Zajęcia będą prowadzone po polsku i ukraińsku.
 • Zapraszamy dzieci i młodzież, które lubią lub potrzebują się ruszać.
 • Liczba miejsc ograniczona. 
 • Zapisy przez formularz oraz w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Fama.
 • Informacja: katarzyna@fama.wroc.pl
 • telefon: +48 71 777 99 44 wew. 2
 • Stowarzyszenie Kejos

КЕЙОС ЦИРК БЕЗ КОРДОНІВ

ЦИРК – ІНТЕГРАЦІЯ – РУХ – ЗАБАВА (проект польско – український)

15.3.2023 – 25.6.2023

Запрошуємо дітей, молодь та їх опікунів до участі в проекті КЕЙОС – Цирк без кордонів!

Проект буде реалізовано в центрі культури-бібліотеці Фама з березня по червень 2023 року.

В програмі щотижневі акробатичні майстер-класи, повітряна гімнастика (гімнастичні полотна, трапеція), жонглювання (м’ячики, булави, діаболо, поє) еквілібристика (баланс борд, їзда на моноколесі, ходулі, канатоходіння) і також театральні заняття. Фіналом занять буде спільний цирково-театральний виступ на фестивалі Циркополе 2023. 

Заняття будуть проводити вроцлавські майстри/ні і також вчителі/ки театру та цирку. Характер лекцій буде творчо-інтеграційний і проводитиметься в напрямку циркової педагогіки. Їхні цілі – це розвиток креативності за допомогою гри, навичок роботи в групі, концентрації, координації рухів, фізичного стану, розвиток соціальних компетенцій, а також міжкультурна інтеграція і розваги.

Заняття проходитимуть у 2-х вікових групах (7-12 років і 12-18 років).

Батьків і учасників/ць проекту ми запрошуємо на регулярні спільні зустрічі з психологами та спеціалістами з міжкультурної інтеграції. Заохочується участь батьків у підготовці фінального виступу своїх дітей і програми, яка буде представлена під час Фестивалю Циркополе 23-25.06.2023.

ПРОГРАМА:

Для молоді та дітей:

 •  Заняття з акробатики, повітряної акробатики, жонглювання, мистецтво балансування…

Летюча Академія Цирку I (7-12 років)

Щосереди 16:00-17:15

Деякі суботи 11:00-12:15

Летюча Академія Цирку II (13 – 18 років)

Щосереди 17:30-19:30            

Деякі суботи 12:30–14:30

Для батьків: 

 • Інтеграційні зустрічі для батьків (1 раз в місяць)
 • Психологічна допомога 
 • Польсько-українська програма на фестивалю Циркополе 23-25.06.2023

Зустріч інформаційно-організаційна для батьків і опікунів 15.03.2023 о годині 18:30-20:00

Заняття проводитимуться польською та українською мовами.

Участь дармова !

Кількість місць обмежена.

Запрошуємо дітей і молодь які люблять чи потребують рухатися.

Інформація і записи:

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama ul. Krzywoustego 286, Wrocław – Psie Pole

katarzyna@fama.wroc.pl 

tel. +48 71 777 99 44 wew. 2

www.kejos.org 

logotyp Stowarzyszenia Kejos
logotyp Centrum Nowego Cyrku
Logotyp Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Fama.
logo stowarzyszenia Nomada