Kobiety nauki. Szklany sufit czy bezmiar możliwości?

13 listopada, poniedziałek | godzina 18:00

Miejsce: Coventry University, ul. Powstańców Śląskich 17

+++Wstęp bezpłatny/obowiązują zapisy+++

Powszechny dostęp do edukacji kobiet na Zachodzie i pojawiające się coraz częściej medialne doniesienia o kolejnych kobietach odnoszących sukcesy naukowe dają nam obraz rzeczywistości, w której podziały płciowe zacierają się, a szanse na sukces są wyrównane. Jednak raport Ośrodka Przetwarzania Informacji z 2022 r. („Nauka w Polsce 2022” OPI–PIB) pokazuje, że chociaż kobiety w Polsce stanowią 51 proc. osób zajmujących się działalnością badawczą po doktoracie, wśród osób z tytułem profesora w naszym kraju tylko 27 proc. to kobiety, a autorami prac w najbardziej prestiżowych i wysoko punktowanych czasopismach naukowych są aż w 70 proc. sami mężczyźni. Z kolei jak podaje Polska Akademia Nauk, między rokiem 2016 a 2021 odsetek kobiet w Akademii zwiększył się z 4,90 proc. do 13,10 proc. To dobry trend, trudno jednak nie zauważyć, że udział naukowczyń w jednej z najważniejszych instytucji badawczych w naszym kraju jest wciąż bardzo niski. Skąd te dysproporcje? Co staje na drodze do awansu naukowczyń? W jaki sposób obecność kobiet w nauce i badania przez nie prowadzone wpływają na zmianę tego obszaru działalności? Czy obecność ta przekłada się na realną zmianę społeczną? Próbą odpowiedzi na te pytania będzie dyskusja z udziałem dr Alison Halford (Assistant Professor) z Coventry University oraz prof. Teresy Kupczyk z Akademii Humanitas, którą poprowadzi dziennikarka Karolina Wasielewska.


Rozmawiają:

dr Alison Halford (Assistant Professor) badaczka specjalizująca się w nauce o danych na Uniwersytecie Coventry (Wielka Brytania).

prof. Teresa Kupczyk – specjalistka w dziedzinie nauk o zarządzaniu, autorka publikacji na temat czynników sukcesów kobiet w zarządzaniu i nauce. 

Karolina Wasielewska (moderacja) – dziennikarka zajmująca się m.in. kobietami w branży technolgicznej, autorka książki „Cyfrodziewczyny. Pionierki polskiej informatyki” (Krytyka Polityczna).

Poznajcie nasze rozmówczynie:

Panelistki trzeciego spotkania festiwalu Feminatywa
Prof. Teresa Kupczyk, dr Alison Halford, Karolina Wasielewska, dr Magdalena Łabowska

Dr Alison Halford

badaczka specjalizująca się w nauce o danych na Uniwersytecie w Coventry. Dzięki doświadczeniu w problematyce płci i religii, na co dzień kontestuje negatywne stereotypy, które utrzymują się nie tylko w środowisku akademickim i naukowym. Zjawiska, takie jak hetero patriarchat i nierówności rasowe, mają istotne znaczenie dla procesu przetwarzania danych i podejmowania decyzji. W swojej pracy naukowej kieruje się feministyczną zasadą sprawiedliwości społecznej oraz intersekcjonalności, czyli krzyżowania się i nakładania różnych kategorii społecznych (płci, rasy, pochodzenia, orientacji seksualnej, niepełnosprawności). Jej zdaniem, problem różnorodności powinien być właściwie adresowany w badaniach nad rozwojem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Dzięki angażowaniu odmiennych perspektyw i sposobów rozumienia rzeczywistości, a więc uwzględnianiu grup mniejszościowych i marginalizowanych społecznie, możemy budować bardziej sprawiedliwą przyszłość, w której wkład każdego w naukę o danych jest doceniany i celebrowany.

Prof. Teresa Kupczyk

Profesorka w Akademii Humanitas i dyrektorka Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Jest wieloletnią praktyczką w zarządzaniu przedsiębiorstwem na najwyższych stanowiskach kierowniczych, zarządzaniu edukacją i projektami. Pełniła funkcje Przewodniczącej Rady Dyscypliny Naukowej, Prorektorki ds. naukowo-badawczych, Prodziekanki ds. dyscypliny naukowej, Dyrektorki jednostek zajmujących się organizacją studiów podyplomowych i projektów badawczych. Zajmuje się problematyką równości płci w organizacji, kompetencjami, zarządzaniem kapitałem ludzkim, Zrównoważonym Rozwojem i Przemysłem 5.0.

Dr Magdalena Łabowska

Doktorkanauk bioinżynieryjnych na wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Na co dzień pracuje jako naukowczyni, a także nauczycielka akademicka. W wolnym czasie realizuje się przy projektach związanych z inżynierią kosmiczną. W pracy naukowej zajmuję się badaniami właściwości fizycznych materiałów hydrożelowych i stara się je dopasować pod aktualne zapotrzebowania biomedyczne, razem z zespołem na Politechnice Wrocławskiej opracowuje możliwości wykorzystania hydrożeli w terapii nowotworowej. Jest jedną z założycielek grupy Innspace, czyli kosmicznych pasjonatów, którzy realizują projekty kosmicznych baz i pojazdów. Była odpowiedzialna za projektowanie systemów podtrzymywania życia, m.in. w projekcie bazy na Marsie „Ideacity” dla 1000 mieszkańców, habitatu księżycowego XORS, bazy marsjańskiej „DOME” dla 50 osób. Łącząc doświadczenie inżynierskie i doświadczenie w projektach biologiczno-mechanicznych działała również przy projektach lotów suborbitalnych. 

Karolina Wasilewska

Dziennikarka i autorka bloga o kobietach w branży technologicznej Girls Gone Tech.pl. Publikuje na nim artykuły o kobiecych karierach m.in. w IT i startupach. Od niedawna ma kanał podcastowy z wywiadami na ten sam temat – Pani od IT. Autorka książki o pionierkach polskich informatyki “Cyfrodziewczyny” (wyd. Krytyki Politycznej).