Laboratoria twórcze sezon 2022/2023


Informacje o zajęciach w Famie uzyskają Państwo mailowo lub telefonicznie: biuro@fama.wroc.pl / tel. 71 777 99 44, wew. 4 / 537674164

Sezon zajęciowy trwa od 19 września 2022 r. do 17 czerwca 2023 r.

NABÓR

Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja regulaminu laboratoriów w sezonie 2021/2022, wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty za dany miesiąc.

OPŁATY
Za miesiące: wrzesień, grudzień, luty oraz czerwiec obowiązuje opłata 50% miesięcznej kwoty zajęć – zajęcia odbywają się przez połowę miesiąca.

Płatności można dokonać:
• przelewem na konto: Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu
Nr konta: 28 1020 5226 0000 6202 0416 0776
W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę laboratorium (grupę/dzień), miesiąc, którego dotyczy opłata, dopisek: rabat familijny* – jeśli dotyczy.
• gotówką lub kartą na recepcji CBK Fama (parter – wejście od ul. Sycowskiej)
W 2023 roku kasa Famy będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-20:00.

*RABAT FAMILIJNY – upust w wysokości 15% pełnej ceny zajęć można uzyskać, jeśli na zajęcia uczęszcza dwóch lub więcej członków jednej rodziny lub w przypadku udziału danej osoby w co najmniej dwóch laboratoriach twórczych z naszej oferty (szczegóły w Regulaminie laboratoriów twórczych).

Pliki do pobrania:

Regulamin laboratoriów twórczych w CBK Fama 2022-2023

Cennik zajęć 2022-2023

Deklaracja uczestnictwa w laboratoriach twórczych – sezon 2022/2023

Wybrane filtry: Zajęcia ruchowe

Możesz przesuwać tabelę na boki