Jak się zapisać?
1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w opisie poszczególnych zajęć poniżej.
2. Wysyłając e-mail na adres biuro@fama.wroc.pl
3. Kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem tel.: 71 777 99 44 wew. 2
4. Przychodząc osobiście do punktu informacyjnego w holu na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-18:00.

Opłaty za zajęcia należy dokonywać z góry za każdy miesiąc do 5-tego dnia miesiąca. Prosimy o terminowość w regulowaniu należności. Opłatę można uregulować: przelewem na konto bankowe, gotówką lub kartą w punkcie informacyjnym na parterze. Kasa jest czynna codziennie w godzinach 11:00-18:00.

Dane do przelewu:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu
PKO BP Oddział we Wrocławiu
Nr konta: 28 1020 5226 0000 6202 0416 0776
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę laboratorium (dzień/grupa), miesiąc, którego dotyczy opłata (np. Anna Nowak, TEKTUROWO grupa 3, maj).

Deklaracja uczestnictwa w laboratoriach twórczych CBK FAMA sezon 2021-2022

Regulamin laboratoriów twórczych w CBK FAMA sezon 2021-2022

Cennik laboratoriów twórczych w CBK FAMA sezon 2021-2022

Wybrane filtry: Zajęcia ruchowe

Możesz przesuwać tabelę na boki