Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: RODO), w związku z tym CBK FAMA realizuje procedurę dostosowania zasad przetwarzania danych osobowych do nowych regulacji prawnych.

 1. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) i zgodnie z treścią RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest: a. Realizacja obowiązków Administratora wynikających z umowy łączącej klienta CBK FAMA i Administratora, w tym w szczególności komunikowania informacji dotyczących usług kulturalnych b. prowadzenie przez CBK FAMA marketingu usług własnych.
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.
  b) prawo wniesienia skargi do organu nadzoru dot. danych osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Dane osobowe będą przechowywane:
  a) przypadku celów związanych z marketingiem – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  b) W przypadku umowy o świadczenie usług kulturalnych – do dnia przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 10 lat.
  c) Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
 7. Odbiorcą danych osobowych będą również podmioty świadczące dla CBK FAMA usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu będą to podmioty świadczące usługi w zakresie przechowywania danych na serwerach zewnętrznych. 3. Dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez CBK FAMA. 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z we Wrocławiu (ul. Sztabowa 98, 53-310 Wrocław). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli zamieścić Pani/Pana na liście uczestników wydarzenia. Ma Pani/Pan prawo do wglądu do swoich danych, poprawienia danych oraz usunięcia danych na żądanie.