Program Feminatywy Polsko-Ukraińskiej 2021

Program wydarzenia (20.08.-1.10.2021)

Na wszystkie spotkania wstęp jest bezpłatny. Należy jednak zapisać się przez formularz zgłoszeniowy, dostępny we wpisach o poszczególnych panelach.

SPOTKANIE 1 | 20.08.2021 | 18.00

Polsko-ukraińskie sąsiedztwo w perspektywie globalnej (zapisz się)
Miejsce spotkania: Concordia Design Wrocław, Wyspa Słodowa 7, Wrocław

 • Марія Гурська (Mariya Hurska) UA
 • Олена Стяжкіна (Ołena Styazhkina) UA
 • Б’янка Залєвська (Bianca Zalewska) UA/PL
 • Боґуміла Бердиховська (Bogumiła Berdychowska) PL
 • Анна Лазар (Anna Łazar) PL

SPOTKANIE 2 | 27.08 | 18:00

Czas herstorii. Porozmawiajmy o dziejach kobiet (zapisz się)
Miejsce spotkania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Szewska 37, Wrocław

 • Оля Гнатюк (Ola Hnatiuk) UA/PL
 • Малґожата Ткач-Янік (Małgorzata Tkacz-Janik) PL
 • Тамара Гундорова (Tamara Hundorowa) UA
 • Казимира Щука (Kazimiera Szczuka) PL

SPOTKANIE 3 | 3.09 | 18.00

Feminizm prowincjonalny
Miejsce spotkania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Szewska 37, Wrocław

 • Катажина Шота-Екснер (Katarzyna Szota-Eksner) PL
 • Данута Вавровська PL (Danuta Wawrowska) PL
 • Наталка Сербин (Natałka Serbyn) UA
 • Галина Крук (Hałyna Kruk) UA

SPOTKANIE 4 | 10.09 | 18.00

O innym doświadczeniu
Miejsce spotkania: Arsenał Miejski (Muzeum Archeologiczne Oddz. Muzeum Miejskiego Wrocławia), ul. Cieszyńskiego 9, Wrocław

 • Марія Рейманн (Maria Reimann) PL
 • Ева Фургал (Ewa Furgał) PL
 • Соломія Чубай UA (Sołomija Czubaj) UA
 • Наталія Фєдорчук (Natalia Fiedorczuk) PL

SPOTKANIE 5 | 24.09 | 18.00

Jaka matka, taka córka
Miejsce spotkania: Mediateka, Plac Teatralny 5, Wrocław

 • Юстина Баргельська (Justyna Bargielska) PL
 • Міра Марцінув (Mira Marcinów) PL
 • Оксана Луцишина (Oksana Lutsyshyna) UA/USA
 • Євгенiя Кононенко (Jewhenija Kononenko) UA
 • Маґдалена Кіцінська (Magdalena Kicińska) PL

SPOTKANIE 6 | 1.10 | 18.00 |

Kościół kobiet
Miejsce spotkania: Mediateka, Plac Teatralny 5, Wrocław

 • сестри Еліза і Тимка з Бронішевиць (siostry Eliza i Tymka – dominikanki z Broniszewic) PL
 • Анастасія Рябчук (Anastasia Riabchuk) UA
 • Зузанна Радзiк (Zuzanna Radzik) PL
 • Агата Дідушко-Зиглевська (Agata Diduszko-Zyglewska) PL

Feminatywa Polsko-Ukraińska. Z perspektywy kobiet

Już po raz drugi zajmiemy należne nam miejsce przy stole i zabierzemy głos w ważnych sprawach, zarówno dla nas, jak i naszych wschodnich sąsiadek. Do dyskusji na interesujące nas tematy zaprosimy pisarki, publicystki, polityczki, krytyczki czy artystki, które nie tylko podzielą się z nami własnymi przeżyciami i obserwacjami, ale także poruszane problemy przeanalizują z perspektywy doświadczeń zbiorowych.

W tym roku dosłownie zasiądziemy przy wspólnym, polsko-ukraińskim stole, druga edycja festiwalu odbędzie się bowiem w formule hybrydowej – stacjonarnie i online. Z naszymi gościniami spotkamy się w różnych miejscach we Wrocławiu: na tarasie Concordii (Wyspa Słodowa), na dziedzińcu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz Arsenału Miejskiego, a także w Mediatece, a wszystkie panele będą transmitowane w mediach społecznościowych Feminatywy oraz jej partnerek i partnerów w języku polskim i ukraińskim.

Zdjęcie przedstawia 5 kobiet trzymających różowe maseczki z napisem Feminatywa na tle wrocławskich kamienic.
Pierwsza edycja Feminatywy Polsko-Ukraińskiej w 2020 roku

Feministyczny sojusz Polek i Ukrainek

Feminatywa Polsko-Ukraińska to festiwal, który rozpoczął swoją działalność w 2020 roku jako kobieca przestrzeń dyplomacji kulturalnej i debaty wokół relacji polsko-ukraińskich. Inspiracją było dla nas stulecie sojuszu polityczno-wojskowego: Paktu Piłsudski-Petlura, podpisanego 21 kwietnia 1920 roku, a główną motywacją – otworzenie hermetycznego środowiska i poszerzenie dyskursu o punkt widzenia Polek i Ukrainek. W Europie Wschodniej fakt, że nie chcemy, by w sposób lekceważący czy protekcjonalny traktować kobiece doświadczenie i spojrzenie na świat, to ciągle myślenie „rewolucyjne”.

Feminatywa to przede wszystkim festiwal skupiony wokół literatury, ale nie tylko. Konflikty zbrojne, prawa człowieka, władza, aktywizm, macierzyństwo, wykluczenie, „inność”, Kościół i polityka – tymi problemami zajmiemy się podczas tegorocznej edycji festiwalu. Chcemy współtworzyć proces budowania relacji polsko-ukraińskich, na który składa się szereg elementów od projektów politycznych, społecznych i gospodarczych po współpracę kulturalną.

Femitywa to także inicjatywa międzypokoleniowa. Młodsze Polki i Ukrainki chcą zabierać głos w rozmowach o literaturze, polityce, sztuce, aktywizmie, poszukując jednocześnie autorytetów wśród kobiet z generacji, która musiała wywalczyć swoją przestrzeń pośród naukowej i kulturalnej „męskiej” nomenklatury.

Druga edycja Festiwalu Feminatywa Polsko-Ukraińska odbędzie się również w roku szczególnym – w 2021 celebrować będziemy 30 – lecie niepodległości Ukrainy. Tegoroczną Feminatywą Polsko-Ukraińską otworzymy 20 sierpnia 2021 na tarasie Concordii (Wyspa Słodowa) wrocławskie obchody jubileuszowe, a Lwów, Kijów, Warszawa oraz cała Polska i Ukraina będą z nami wirtualnie.

Zdjęcie przedstawia panelistki podczas rozmowy w ramach Feminatywy Polsko-Ukraińskiej.
Pierwsza edycja Feminatywy Polsko-Ukraińskiej w 2020 roku