Wiersze z szuflady – przegląd twórczości poetyckiej seniorów

Zapraszamy 5 października 2023 roku o godzinie 17:00

Organizator: Andrzej Maskiewicz, lider Klubu Seniora przy Parafii pw. św. Kazimierza Królewicza 504 751 656

Wstęp bezpłatny

Opis wydarzenia

Andrzej Maskiewicz zaprasza osoby wrażliwe na słowo, do przedstawienia swojej twórczości poetyckiej podczas pierwszego Przeglądu Twórczości Poetyckiej Seniorów, który odbędzie się 5 października w Famie. Utwory będą prezentowane w kategoriach:

  • miłość,
  • patriotyzm,
  • przyroda,
  • wiersze okolicznościowe,
  • inne.

Podczas wydarzenia publiczność dokona wyboru najlepszego tekstu. Zwycięski wiersz zostanie następnie opublikowany w mediach społecznościowych CBK Fama.

Jak zgłosić swój udział?

Osoby zainteresowane przedstawieniem swojej twórczości podczas Przeglądu Twórczości Poetyckiej Seniorów zapraszamy do kontaktu z organizatorem. Warunkiem uczestnictwa jest ukończony sześćdziesiąty rok życia. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie do 30 września.

Grafika przedstawia otwartą książkę.
Piszesz wiersze? Zapraszamy do udziału!