KEJOS CYRK BEZ GRANIC КЕЙОС ЦИРК БЕЗ КОРДОНІВ – PL/UA

CYRK – INTEGRACJA – RUCH – ZABAWA (projekt polsko-ukraiński)

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie KEJ-OS-THE-AT-ER we współpracy z CBK FAMA w terminie marzec – czerwiec 2023 roku.

Celem tej międzynarodowej inicjatywy jest integracja, kreacja wspólnego spektaklu i wydarzenia na Cyrkopolu oraz wsparcie psychologiczne. Bezpośrednimi beneficjentami są dzieci i ich rodzicie z Polski i Ukrainy (około 150 osób).

W połowie marca wystartowaliśmy z programem cotygodniowych warsztatów z pedagogiki cyrku dla dzieci i młodzieży. W programie są zajęcia z akrobatyki, akrobatyki w powietrzu (chusta akrobatyczna, trapez), żonglerki (piłki, maczugi, diabolo, poje) i ekwilibrystyki ( rola – bola, jazda na monocyklu, szczudła, slackline) oraz zajęcia teatralne. Finałem działań będzie wspólny pokaz cyrkowo – teatralny podczas Festiwalu Cyrkopole 2023.

Warsztaty prowadzone są przez wrocławskich artystów/ki oraz pedagogów/żki teatru i cyrku. Mają charakter artystyczno – integracyjny i są realizowane w duchu pedagogiki cyrku socjalnego. Ich celem jest rozwijanie; kreatywności poprzez gry i zabawy, umiejętności pracy w grupie, koncentracji, koordynacji ruchowej, kondycji, kompetencji społecznych oraz integracja międzykulturowa i dobra zabawa!

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych; 7-12 lat oraz 12-18 lat.

Rodziców uczestników/czek projektu zapraszamy na regularne spotkania warsztatowe prowadzone przez psychologów i specjalistów od integracji międzykulturowej. Opiekunowie i opiekunki będą także zachęcani, aby zaangażować się w przygotowanie pokazu pracy swoich dzieci oraz programu na finał projektu, który odbędzie się podczas Festiwalu Cyrkopole 23-25.06 2023.

Dodatkowo osoby zaangażowane w projekt uczestniczą w cyklu szkoleń z zakresu pedagogiki cyrku i wsparcia kryzysowego oraz psychologicznego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na wydarzenie podczas drugiego dnia Festiwlu Cyrkopole 24 czerwca 2023. W planie występy ukraińskich artystów i artystek, koncert, piknik oraz finałowe show!

Więcej o Stowarzyszeniu KEJ-OS-THE-AT-ER

Strona FB projektu i Kolektywu KEJOS

Amna Charitable Fund

ЦИРК – ІНТЕГРАЦІЯ – РУХ – РОЗВАГИ (польсько-український проєкт)

Проєкт, реалізований Асоціацією KEJ-OS-THE-AT-ER у співпраці з CBK FAMA з березня по червень 2023 року.

Метою цієї міжнародної ініціативи є інтеграція, створення спільної вистави для заходу Циркополе та психологічна підтримка. Безпосередніми учасниками є діти та їхні батьки з Польщі та України (близько 150 осіб).

У середині березня ми запустили програму щотижневих майстер-класів з циркової педагогіки для дітей та молоді. Програма включає заняття з акробатики, повітряної акробатики (акробатична стропа, трапеція), жонглювання (м’ячі, булава, діаболо, пойе) та заняття з балансування (рола-бола, їзда на моноциклі, ходулі, слеклайн), а також театральні заняття. Фіналом заходів стане спільна цирково-театральна вистава під час фестивалю „Циркополе 2023”.

Майстер-класи проводять вроцлавські митці, театральні та циркові педагоги. Заняття мають мистецький та інтегративний характер і проводяться за методикою соціальної циркової педагогіки. Їх метою є розвиток креативності через гру, набуття навичок роботи в групі, концентрації уваги, рухової координації, фізичної форми, соціальних навичок. Також метою є міжкультурна інтеграція та веселощі!

Заняття відбуваються у двох вікових групах: 7-12 років та 12-18 років.

Для батьків учасників та учасниць проєкту проводяться регулярні зустрічі-семінари під керівництвом психологів та фахівців з міжкультурної інтеграції. Також опікунів та опікунок заохочують долучитися до підготовки фінальної програми проєкту та виступів своїх дітей, які відбудуться під час фестивалю „Циркополе” 23-25.06 2023 року.

Крім того, учасники проєкту візьмуть участь у серії тренінгів з циркової педагогіки, кризової та психологічної підтримки.

Запрошуємо всіх охочий на захід під час другого дня фестивалю „Циркополе” 24.06.2023 р. На вас чекають виступи українських артистів та артисток, концерт, пікнік та фінальне шоу!

Більше про Асоціацію KEJ-OS-THE-AT-ER

Фейсбук-сторінка проєкту та колективу KEJOS

Благодійний фонд “Amna”