Kalendarz

Wyświetlono wydarzenia z okresu: od "14-05-2021" w kategorii: "Wszystkie wydarzenia"

Tabelę można przesuwać w lewo i prawo
Data Godzina Wydarzenie Kategoria
25.06-26.06.2021

25.06-26.06.2021

Spektakle nowocyrkowe Cyrkopole
25.06-25.06.2021

25.06-25.06.2021

g 22:00

22:00 Fantomy Teatr Akt Cyrkopole
26.06.2021

26.06.2021

g 13:00-18:00

13:00-18:00 Strefa warsztatów i animacji Cyrkopole
26.06-26.06.2021

26.06-26.06.2021

g 21:00

21:00 Kolektyw KEJOS Epitafium Błazna Cyrkopole
26.06-26.06.2021

26.06-26.06.2021

g 20:00

20:00 Spektakl Medieval Cyrkopole
27.06.2021

27.06.2021

g 13:00-17:00

13:00-17:00 Strefa warsztatów i animacji Cyrkopole