Kalendarz

Wyświetlono wydarzenia z okresu: od "24-09-2023" w kategorii: "Wszystkie wydarzenia"

Tabelę można przesuwać w lewo i prawo
Data Godzina Wydarzenie Kategoria
02.10-31.10.2023

02.10-31.10.2023

g w godzinach otwarcia

w godzinach otwarcia Rośnij zdrowo Inne wydarzenia
05.10-05.10.2023

05.10-05.10.2023

g 17:00

17:00 Wiersze z szuflady - przegląd twórczości poetyckiej seniorów Literatura
07.10-07.10.2023

07.10-07.10.2023

g 19:00

19:00 NOC BIBLIOTEK Kino
10.11-17.11.2023

10.11-17.11.2023

FEMINATYWA 2023 - Już wkrótce program! Feminatywa